Wielkość ma znaczenie, czyli globalny fenomen shrinkflacji i jego konsekwencje.

Shrinkflation to termin z języka angielskiego, utworzony z zestawienia słów: shrink, oznaczającego kurczyć się, oraz inflation, czyli inflacja. Shrinkflacja, jak określana jest potocznie, to ukryte zjawisko polegające na zmianie rozmiarów produktów przy jednoczesnym utrzymaniu ich cen na niezmienionym poziomie. Od papieru toaletowego po przekąski, konsumenci nieświadomie otrzymują wówczas mniej za tę samą cenę. Praktyka ta, napędzana rosnącymi wydatkami na surowce i zakłóceniami w łańcuchu dostaw, stanowi wyzwanie dla osób, które już zmagają się z ekonomicznymi skutkami inflacji. Ponieważ konsumenci koncentrują się bardziej na zauważalnych podwyżkach cen niż subtelnych redukcjach rozmiarów, zawiłości inflacji skurczowej często umykają naszej uwadze. Niniejszy artykuł bada zawiłości tego zjawiska, rzucając światło na jego czynniki ekonomiczne, konsekwencje dla konsumentów i długoterminowe skutki, które stanowią wyzwanie dla konsumentów, którzy chcieliby mieć pod kontrolą swój budżet.

Globalny fenomen shrinkflacji 

Shrinkflacja to subtelne, ale wpływowe globalne zjawisko, które przeniknęło na rynki całego świata. Praktyka zmniejszania rozmiarów produktów przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów stała się wszechobecną strategią marketingową. Zjawisko to nie ogranicza się do konkretnych produktów, ale przenika różne kategorie, od przyborów toaletowych po przekąski, wpływając na codzienne życie konsumentów. W miarę jak globalna gospodarka zmaga się z wyzwaniami, takimi jak rosnące koszty surowców, zakłócenia w łańcuchu dostaw i wzrost wynagrodzeń za pracę po pandemii, firmy uciekają się do inflacji skurczowej jako taktycznej odpowiedzi w celu ochrony marż zysku. Analizując reakcje konsumentów na całym świecie, staje się oczywiste, że kwestia ta wpływa na niezadowolenie klientów. Konsumenci nieświadomie otrzymują mniej za te same pieniądze, co rodzi pytania o uczciwość danej marki i ogólną przejrzystość cen na rynku.

Działanie shrinkflacji 

Shrinkflacja to strategia stosowana przez producentów, polegająca na stopniowym zmniejszaniu ilości produktu lub jego rozmiaru przy jednoczesnym utrzymaniu stałej ceny. Proces ten ma na celu ukrycie faktycznego wzrostu kosztów produkcji, surowców czy pracy poprzez pozorne utrzymanie stabilności cenowej na etykiecie. Poniżej przedstawiam kroki, które charakteryzują działanie shrinkflacji:

  • Stopniowe zmniejszanie rozmiaru lub ilości: Producent zaczyna stopniowo zmniejszać ilość produktu lub jego rozmiar. Na przykład, opakowanie kawy, które kiedyś zawierało 500g, może zostać stopniowo zmniejszone do 450g lub nawet mniej, bez obniżania ceny.

  • Utrzymywanie stałej ceny: Pomimo redukcji ilości produktu, cena na etykiecie pozostaje niezmieniona. To sprawia, że konsument, patrząc na cenę, nie dostrzega bezpośrednio żadnych zmian.

  • Ukierunkowanie uwagi na cenę: Producenci zdają sobie sprawę, że konsumenci zazwyczaj bardziej zauważają zmiany cen niż subtelne redukcje rozmiarów. Dlatego starają się utrzymać stałą cenę, przesuwając uwagę konsumenta na etykietę cenową.

  • Minimalizowanie negatywnego wpływu: Przedsiębiorstwa liczą na to, że konsumenci będą mniej zaniepokojeni zmniejszeniem rozmiaru, jeśli nie zauważą natychmiastowego wzrostu ceny. To strategia minimalizowania negatywnego wpływu na postrzeganie marki przez konsumentów.

  • Ewolucja opakowań i marketingu: Wraz z wprowadzaniem zmniejszonych rozmiarów, producenci często zmieniają opakowania lub strategie marketingowe. Mogą wprowadzać nowe nazwy, podkreślać "ulepszenia" lub "nową formułę", próbując przekonać konsumentów, że mimo zmniejszenia ilości, produkt jest nadal atrakcyjny.

 

Ograniczony wybór alternatyw

W obliczu zmniejszonych produktów konsumenci często decydują się na alternatywy, które oferują lepszy stosunek jakości do ceny. Na przykład, jeśli ulubiona marka płatków śniadaniowych zmniejszy rozmiar opakowania bez odpowiedniego spadku ceny, konsumenci mogą poszukać innych marek lub marek sklepowych, które zapewniają korzystniejszy stosunek kosztów do ilości.

Shrinkflacja może też zmniejszyć lojalność wobec marki, ponieważ konsumenci dostrzegają rozbieżność między ich przywiązaniem do marki a postrzeganą wartością zmniejszonego produktu. Lojalność może spadać, gdy konsumenci szukają innych opcji, które wydają się zapewniać bardziej sprawiedliwą wymianę zarówno pod względem ceny, jak i ilości.

Wpływ shrinkflacji jest szczególnie wyraźny w przypadku podstawowych produktów. W kategoriach, w których wybór konsumentów jest ograniczony, takich jak określone leki lub specjalistyczne preparaty dla niemowląt, osoby fizyczne mają ograniczone alternatywy. Ta ograniczona dostępność zaostrza wyzwanie związane z radzeniem sobie z inflacją skurczową, ponieważ konsumenci mogą czuć się zmuszeni do zaakceptowania zmniejszonych produktów z powodu braku realnych substytutów.

Długoterminowe skutki

Wpływ shrinkinflacji wykracza poza natychmiastowe frustracje konsumentów, ujawniając trwałe konsekwencje. W przeciwieństwie do spadków cen podczas ożywienia gospodarczego, rozmiary produktów rzadko odbijają się po inflacji skurczowej. Firmy wykorzystują okazję do utrwalenia mniejszych rozmiarów, wprowadzając większe wersje z nowymi nazwami, aby uzasadnić wyższe ceny. Zjawisko to tworzy cykl, w którym konsumenci dostosowują się do zmniejszonych produktów, tylko po to, by ponieść wyższe koszty, gdy ponownie wprowadzane są większe wersje. Przykłady firm produkujących przekąski, które zmieniają nazwy większych torebek na "Party Size", podkreślają ten wzorzec. W obliczu utrzymujących się wyzwań gospodarczych konsumenci muszą zmagać się nie tylko z bezpośrednimi konsekwencjami, ale także z cyklicznym trendem, który nieustannie zmienia rynek i oczekiwania konsumentów.

Rola marketingu

Marketing odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu narracji dotyczącej shrinkflacji, wpływając nie tylko na to, jak konsumenci postrzegają, ale także jak reagują na zmniejszone produkty. Przyjrzyjmy się temu zjawisku, korzystając z konkretnych przykładów.

  • Naklejki informacyjne: Niektórzy sprzedawcy detaliczni starają się być transparentni, umieszczając naklejki informacyjne na produktach, które uległy zmniejszeniu. Przykładowo, francuski supermarket Carrefour zdecydował się na stosowanie naklejek, ostrzegając konsumentów, gdy zawartość opakowania zmalała bez jednoczesnego obniżenia ceny.

  • Skupienie na wzroście cen: Wyzwaniem dla marketerów jest skoncentrowanie uwagi konsumentów na subtelnościach zmian rozmiaru, gdyż ci często bardziej zauważają wzrost cen. Przykładowo, badania wskazują, że konsumenci reagują silniej na podwyżki cen niż na zmniejszenie ilości produktu.

  • Strategie oparte na emocjach: Marketerzy wykorzystują psychologię konsumentów, starając się skierować ich uwagę na emocje związane z marką, zamiast na konkretne aspekty produktu. Przykładem może być strategia opakowania, które może być zachwalane jako "ekskluzywne" pomimo faktycznego zmniejszenia rozmiaru.

  • Rola reklam: Kampanie reklamowe są kluczowym narzędziem kształtowania opinii konsumentów. Przykładowo, firma spożywcza, której produkty uległy shrinkflacji, może uruchomić kampanię promującą "nową formułę" lub "ulepszoną recepturę", zamiast skupiać się na fakcie zmniejszenia opakowania.

 

 

Podsumowując, shrinkflacja stanowi trwałe wyzwanie dla konsumentów poruszających się po rynku, na którym zmniejszanie rozmiarów produktów stało się powszechne. W niniejszym artykule zbadano globalne rozpowszechnienie inflacji skurczowej, analizując jej mechanikę i rzucając światło na świadomość konsumentów i ograniczone możliwości wyboru. Długoterminowe skutki ujawniają cykliczny wzorzec, w którym zmniejszone produkty rzadko odbijają się na rozmiarze, a firmy wprowadzają większe wersje z nowymi nazwami, utrwalając wyższe ceny. Rola marketingu dodaje złożoności, a niektórzy sprzedawcy detaliczni używają naklejek ostrzegawczych, aby informować konsumentów. W miarę jak konsumenci zmagają się z tymi zmianami, wnioski podkreślają ciągłe wyzwania, przed którymi stoją, aby zachować świadomość budżetową. Poruszanie się w krajobrazie shrinkflacji wymaga zwiększonej świadomości subtelnych zmian w znanych dobrze produktach, podkreślając potrzebę, aby konsumenci byli wymagający w obliczu strategii marketingowych, które wpływają na postrzeganie i decyzje zakupowe. Ostatecznie, wraz z ewolucją rynku, zdolność adaptacyjna konsumentów staje się kluczowym czynnikiem w utrzymaniu kontroli nad ich doświadczeniami zakupowymi.


OPINIE - 0 opinii

Co Ty o tym sądzisz?
jeszcze nie ma żadnej opinii!

PODOBNE ARTYKUŁY

GAZETKI PROMOCYJNE