7 kluczowych innowacji zaproponowanych podczas tegorocznego COP28

Podczas gdy świat zmaga się z narastającą liczbą wyzwań związanymi ze zmianami klimatu i rosnącą globalną populacją, na konferencji COP28 nastąpiła przełomowa zmiana, stawiająca żywność i rolnictwo na czele walki z kryzysem środowiskowym. W historycznym posunięciu ponad 130 krajów zobowiązało się do zrewolucjonizowania swoich systemów żywnościowych, uznając je za kluczowych graczy w walce ze zmianami klimatu. Ta bezprecedensowa koncentracja podkreśla krytyczną potrzebę innowacyjnych rozwiązań w celu zrównoważonego wyżywienia naszego rosnącego świata przy jednoczesnym łagodzeniu wpływu rolnictwa na środowisko.

W poniższym teście przyjrzymy się kluczowym wnioskom z 28. konferencji ONZ dotyczącej zmian klimatycznych, która miała miejsce w pierwszych dniach grudnia w Dubaju. Od pilnych wyzwań stojących przed globalnym zaopatrzeniem w żywność po nowoczesne rozwiązania nakreślone przez Komisję Innowacji, wspólnie zbadamy kluczową rolę dokładnych prognoz pogody, nawozów mikrobiologicznych i strategii ograniczania emisji zwierząt gospodarskich. Dołącz do nas, aby odkryć transformacyjny potencjał zaproponowanych innowacji i zbiorową globalną burzę mózgów mającą na celu ukierunkowanie rolnictwa na zrównoważoną i odpowiedzialną przyszłość.

Globalne wyzwanie żywnościowe

W kontekście rosnącej niepewności klimatycznej, globalne dostawy żywności stają się ofiarą pierwszej linii frontu. Ekstremalne zjawiska pogodowe i emisje gazów cieplarnianych stanowią egzystencjalne zagrożenie dla naszej zdolności do wyżywienia szybko rosnącej globalnej populacji. Wyzwanie to zajmuje centralne miejsce, gdy zastanawiamy się nad dyskusjami prowadzonymi podczas COP28, gdzie żywność i rolnictwo stały się kluczowymi graczami w walce ze zmianami klimatu.

Zakłócenia w globalnych dostawach żywności to nie tylko teoretyczne scenariusze; to surowa rzeczywistość, z którą borykają się rolnicy na całym świecie. Od nieprzewidywalnych wzorców pogodowych po zbliżające się widmo wylesiania, fundamenty naszych systemów żywnościowych są nadwyrężone. Szacuje się, że aby wyżywić świat liczący 10 miliardów ludzi do 2050 r., musielibyśmy znacznie zwiększyć powierzchnię upraw, zaostrzając i tak już krytyczną kwestię wylesiania i przyczyniając się do zmian klimatu.

 

globalne ocieplenie

 

Deklaracja Zobowiązania

W przełomowym posunięciu, które może zmienić trajektorię globalnego rolnictwa, ponad 130 krajów zebrało się na COP28, aby podjąć zdecydowane zobowiązanie. W dniu 1 grudnia podpisano historyczną deklarację, potwierdzającą zaangażowanie tych krajów w umieszczenie swoich systemów żywnościowych na czele strategii walki ze zmianami klimatu. To bezprecedensowe zobowiązanie oznacza zmianę paradygmatu, uznając kluczową rolę, jaką rolnictwo odgrywa w kształtowaniu zrównoważonej i odpornej przyszłości naszej planety.

Deklaracja wykracza poza symboliczne gesty, stanowiąc namacalną obietnicę rozwiązania palących kwestii, które dotykają nasze globalne dostawy żywności. Od etapu produkcji do konsumpcji, kraje-sygnatariusze zobowiązały się do włączenia swoich systemów żywnościowych do strategii krajowych, uznając potrzebę kompleksowego podejścia do wyzwań klimatycznych. Choć deklaracja nie zawiera wielu konkretnych działań, jej znaczenie polega na uznaniu, że systemy żywnościowe są nie tylko częścią problemu, ale także kluczowym elementem rozwiązania. Służy ona jako wezwanie do wspólnych wysiłków, sygnalizując zbiorową determinację do poruszania się po złożoności zmian klimatycznych poprzez innowacyjne i zrównoważone praktyki rolnicze. Rozwijając warstwy tego zobowiązania, odkrywamy wspólną wizję przyszłości, w której bezpieczeństwo żywnościowe i odporność na zmiany klimatu harmonijnie współistnieją.

7 kluczowych priorytetów zaprezentowanych podczas COP28

Priorytety wymienione przez Komisję Innowacji Zmian Klimatu, Bezpieczeństwa Żywnościowego i Rolnictwa, kierowana przez nagrodzonego Noblem ekonomistę Michaela Kremera, zidentyfikowała 7 kluczowych priorytetów, które mogą utorować drogę do transformacyjnych zmian. Priorytety te, zaprezentowane podczas COP28, zagłębiają się w innowacyjne rozwiązania mające na celu przekształcenie krajobrazu rolnictwa, aby sprostać wymaganiom rosnącej populacji, jednocześnie łagodząc wpływ branży na środowisko.

 1. Precyzyjne prognozy pogody: Uznając wrażliwość upraw na ekstremalne warunki pogodowe, komisja podkreśla potrzebę precyzyjnych, dostępnych prognoz pogody. Inwestując w technologię umożliwiającą szerokie rozpowszechnianie prognoz, rolnicy mogą podejmować świadome decyzje dotyczące sadzenia, nawadniania, nawożenia i zbiorów, wspierając w ten sposób strategiczne i zrównoważone praktyki rolnicze.

 2. Nawozy mikrobiologiczne: Kluczowym obszarem zainteresowania jest zwiększenie wykorzystania nawozów mikrobiologicznych, które stanowią alternatywę dla tradycyjnych nawozów azotowych. Te mikrobiologiczne rozwiązania wykorzystują bakterie w celu zwiększenia wchłaniania składników odżywczych przez rośliny, zmniejszając zależność od nawozów obciążających środowisko i promując zdrowie gleby.

 3. Zmniejszenie emisji metanu przez zwierzęta gospodarskie: Ponieważ zwierzęta hodowlane znacząco przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych, Komisja zwraca uwagę na innowacyjne metody ograniczania emisji metanu. Techniki wykorzystujące dodatki, takie jak algi lub związki syntetyczne w paszy dla bydła, pokazują potencjalną redukcję tego gazu, zapewniając podwójną korzyść w postaci łagodzenia wpływu na klimat i poprawy wydajności zwierząt gospodarskich.

 4. Lepsze zbieranie wody deszczowej: Wspieranie rolników i społeczności we wdrażaniu ulepszonych technik zbierania wody deszczowej jest uważane za niezbędne. Ta innowacja ma na celu zwiększenie dostępności wody dla upraw przy jednoczesnym łagodzeniu skutków niedoboru wody, szczególnie w regionach podatnych na wyzwania związane z klimatem.

 5. Redukcja kosztów rolnictwa cyfrowego: Obniżenie kosztów inicjatyw związanych z rolnictwem cyfrowym ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia rolnikom wydajnych narzędzi do nawadniania, stosowania nawozów i zwalczania szkodników. Uczynienie tych technologii bardziej dostępnymi gwarantuje, że rolnicy, niezależnie od ich pochodzenia ekonomicznego, mogą czerpać korzyści z praktyk rolniczych opartych na danych.

 6. Zachęcanie do stosowania alternatywnych białek: Uznając obciążenie, jakie produkcja zwierzęca wywiera na środowisko, istnieje potrzeba zachęcania do produkcji i konsumpcji alternatywnych białek. Ta innowacja ma na celu zmniejszenie popytu na tradycyjne białka pochodzenia zwierzęcego, oferując zrównoważone i zróżnicowane podejście do zaspokojenia globalnego zapotrzebowania na białko.

 7. Ochrona socjalna rolników: Zapewnienie rolnikom ubezpieczeń i innych zabezpieczeń socjalnych jest kluczowym priorytetem innowacji. Podejście to uwzględnia podatność rolników na ekstremalne zjawiska pogodowe i ma na celu stworzenie sieci bezpieczeństwa, umożliwiając im odzyskanie strat finansowych i kontynuowanie zrównoważonych praktyk rolniczych.

 

 

Wezwanie do działania!

Jak widać podjęte podczas COP28 decyzje i zaprezentowane innowacyjne ścieżki wymagają także naszego aktywnego udziału w kształtowaniu zrównoważonej przyszłości. Poniżej zawrę kilka wskazówek od czego możemy rozpocząć zmianę w naszym życiu, aby dla naszych wnuków było lepsze jutro!

 

 1. Bądź na bieżąco 

Wiedza jest naszym najpotężniejszym narzędziem. Bądź na bieżąco z rozwojem rolnictwa przyjaznego dla klimatu, innowacyjnymi technologiami i globalnymi inicjatywami. Zapewnij sobie dostęp do informacji, aby stać się orędownikiem zrównoważonych praktyk w swojej społeczności.

 1. Wspieraj innowacje

 Innowacje zaprezentowane na COP28 potrzebują czegoś więcej niż tylko aplauzu - potrzebują wsparcia. Niezależnie od tego, czy jesteś decydentem politycznym, liderem biznesowym, czy osobą pasjonującą się zmianami, opowiadaj się za finansowaniem i inwestowaniem w rozwój rolnictwa. 

 1. Stosuj zrównoważone praktyki

Zmiana zaczyna się w domu. Przyjmij zrównoważone praktyki w swoim codziennym życiu, od ograniczania marnowania żywności po wspieranie lokalnych, przyjaznych dla środowiska produktów. Małe działania wspólnie przyczyniają się do znaczącego wpływu.

 1.  Przekaż dalej

Podziel się historiami z COP28, podkreślając kluczowy związek między zmianami klimatu, bezpieczeństwem żywnościowym i innowacyjnymi praktykami rolniczymi. Wykorzystaj swój głos w mediach społecznościowych, w miejscu pracy i w swoich kręgach społecznych, aby wzmocnić pilną potrzebę wspólnego działania.

 1. Angażuj się w inicjatywy lokalne

Nawiąż kontakt z lokalnymi organizacjami i inicjatywami wspierającymi zrównoważone rolnictwo. Niezależnie od tego, czy jest to ogród społecznościowy, targ rolniczy czy grupa działająca na rzecz ochrony środowiska, twoje aktywne zaangażowanie przyczynia się do większego ruchu na rzecz zmian.

W następstwie COP28 odpowiedzialność za kultywowanie zmian spoczywa na każdym z nas. Przekształćmy zdobytą inspirację w działanie. Razem możemy zasiać ziarno zrównoważonej przyszłości, zapewniając, że rolnictwo stanie się światłem przewodnim odporności w obliczu wyzwań klimatycznych. Czas na działanie jest teraz - kultywujmy zmiany, jedną świadomą decyzję na raz.


OPINIE - 0 opinii

Co Ty o tym sądzisz?
jeszcze nie ma żadnej opinii!

PODOBNE ARTYKUŁY

GAZETKI PROMOCYJNE