Potencjalnie szkodliwe substancje w produktach używanych na co dzień? O czym warto pamiętać?

W niektórych produktach do użytku codziennego można natrafić m.in. na toksyczne lotne związki organiczne zwane LZO, a więc takie, które unoszą się w powietrzu. Mowa o produktach do użytku domowego typu szampony, balsamy, środki czyszczące oraz kulki na mole. Znajdują się one również w środka do czyszczenia wykorzystywanych w pracy, np. płyny czyszczące, kleje i zmywacze do farb.

 Niestety często konsumenci nie wiedzą co znajduje się w produktach, których używają, gdyż istnieją wyraźne luki w przepisach, które powinny regulować informacje o składnikach oraz ich możliwe negatywne konsekwencje zdrowotne.

Według badań przeprowadzonych w Kalifornii, w roku 2020 produkty konsumenckie, używane w domu i w miejscu pracy, uwolniły aż 5000 ton chemikaliów mogących spowodować raka, niekorzystnie wpływających na funkcje seksualne i płodność u dorosłych lub szkodzących rozwijającym się płodom.

W badaniach wzięto pod uwagę dane zgromadzone przez Kalifornijską Radę Zasobów Powietrza (CARB), która śledzi lotne związki organiczne (LZO) uwalniane z produktów konsumenckich w celu zapobiegania smogowi. Organizacja CARB regularnie prowadzi ankiety w kalifornijskich firmach zajmujących się sprzedażą, gdzie zbiera informacje na temat stężeń LZO w różnych sprzedawanych przez nie produktach. W ten sposób spośród 100 produktów kontrolowanych przez CARB zawierających LZO, wyróżniono aż 33 toksyczne lotne związki organiczne w 30 różnych produktach.

Na podstawie badań wysnuto wniosek, że ludzie są narażeni na kontakt z licznymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi w postaci mieszanek, które powstają w wyniku używania różnorodnych produktów. Te produkty często zawierają wiele różnych substancji chemicznych, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie. Dodatkowo, konsumenci mogą być również narażeni na tę samą substancję chemiczną, która występuje w różnych środkach czyszczących.

W powyższych badaniach wskazano 5 substancji chemicznych, które uznano za cele o najwyższym priorytecie oceny ryzyka i zarządzania zgodnie z ustawą o kontroli substancji toksycznych przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska. Są to kumen, 1,3-dichloropropen, dietanoloaminę, tlenek etylenu i styren.

Metanol został wymieniony w 58 kategoriach produktów codziennego użytku, stanowi ryzyko ze względu na toksyczność rozwojową. 

Dietanoloamina pojawiła się w 40 różnych kategoriach produktów konsumenckich m.in. w szamponach i został już zakazany w Kanadzie oraz Unii Europejskiej ze względu na swoje właściwości rakotwórcze.

Tlenek etylenu jest wykorzystywany w środkach do gazowej sterylizacji, a także jako środek bakterio i grzybobójczy przy konserwacji różnorodnych przedmiotów. 

Kumen (2-fenylopropan, izopropylobenzen) to substancja drażniąca oraz działająca narkotycznie na ośrodkowy układ nerwowy. Jest stosowany jako rozpuszczalnik farb lakierów i żywic. 

Styren (winylobenzen) to organiczny związek chemiczny, który ma działanie toksyczne dla człowieka. Jest to substancja drażniąca, może działać depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, a także być rakotwórcza.

1,3-dichloropropen to związek chemiczny, który powszechnie stosowany jest w rolnictwie jako pestycyd

N-metylo-2-pirolidon i glikol etylenowy mają negatywny wpływ na reprodukcję i rozwój człowieka, jednak są one powszechnie wykorzystywane w produktach do higieny osobistej, jako środki czyszczące, oraz artykuły plastyczne. 

Co więcej, wyniki badań wskazują, że kobiety z reguły korzystają z większej liczby kosmetyków, produktów do higieny osobistej i środków czyszczących w porównaniu z mężczyznami, co sugeruje, że są bardziej podatne na szkodliwe substancje chemiczne w tych kategoriach. Dodatkowo, kobiety pracujące w miejscach takich jak salony paznokci mogą być narażone na działanie produktów zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej.


OPINIE - 1 opinii

Co Ty o tym sądzisz?
Ewelinaprzed 11 miesiącami
Dążenie do ograniczania ekspozycji na niebezpieczne substancje chemiczne jest niezwykle istotne, aby chronić nasze zdrowie. Przyjrzenie się składnikom produktów, które codziennie używamy, jest pierwszym krokiem w kierunku podejmowania świadomych wyborów.

PODOBNE ARTYKUŁY

GAZETKI PROMOCYJNE